empty
 
 
EURGBP
EURGBP
Euro vs Great Britain Pound
0.8567 0.0001 (0.01%)
20 Feb 2024 22:22
0.8567
0.856
52.84%
47.16%
0.855
.
0.856
.
0.8569
52- .
0.8924
0.855
.
0.8558
.
0.8497
52- .
0.8494
?
.